www.seaddernegi.org
SEADDER Sürekli Eğitim, Araştırma ve Danışma Derneği
PROJE DUYURULARI > DERNEKLER MASASI PROJELERİ

İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi tarafından “Dernek, Vakıf, Birlik Kurum, Kuruluş, Sandık ve Benzeri Teşekküllere Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Bütçelerinden Yardım Yapılması Hakkında Yönetmelik’in 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanan, “İçişleri Bakanlığı Bütçesinden Derneklere Yardım Yapılması Hakkında Yönerge” kapsamında derneklere hazırladıkları projeleri gerçekleştirmek üzere mali yardım yapılmaktadır.

2013 Yılı İçin Yardım Yapılacak Proje Konuları ve Başvuru İşlemleri


10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 29 uncu maddesine dayanılarak hazırlanan ve 03/07/2006 tarihli ve 2006/10656 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Dernek, Vakıf, Birlik Kurum, Kuruluş, Sandık ve Benzeri Teşekküllere Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Bütçelerinden Yardım Yapılması Hakkında Yönetmelik’in 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanan, “İçişleri Bakanlığı Bütçesinden Derneklere Yardım Yapılması Hakkında Yönerge” kapsamında derneklere hazırladıkları projeleri gerçekleştirmek üzere mali yardım yapılmaktadır.
 
Yönergenin 5 inci maddesi kapsamında desteklenecek proje konuları her bütçe yılında İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenmektedir.

2013 yılı için desteklenecek proje konuları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

a)  Sivil Toplum, insan hakları; demokrasi bilincinin yaşatılması ve arttırılmasına yönelik projeler,
b)  Kamu karar mekanizmalarına katılım, kamu-sivil toplum diyalogunun arttırılması ve aktif vatandaşlık konulu projeler,
c)  Sivil toplum kuruluşlarının kapasitelerinin ve iletişimlerinin arttırılmasına yönelik eğitim ve sosyal içerikli projeler,
d)  Çocuklar, gençler, kadınlar, engelliler, maddi durumu iyi olmayan ve sosyal risk altındaki gruplara yönelik, sağlık, eğitim, kültürel ve sosyal içerikli projeler,
e)  Gençlerin, kadınların ve engellilerin istihdamını, girişimciliğini ve inovasyonu arttırmaya yönelik projeler,
f)   Toplumun fiziksel ve ruhsal sağlığı ile çevre sağlığının korunmasına yönelik projeler,
g)  Aile ve kültürel değerlerin korunmasına yönelik projeler.

İçişleri Bakanlığınca yapılan yardımlardan faydalanmak isteyen derneklerin yukarıda belirtilen konularla ilgili projelerini “Başvuru Rehberi”ne göre hazırlamaları ve Mayıs dönemi için en geç  1 Nisan 2013 ,  Eylül Dönemi için 2 Nisan – 1 Ağustos 2013 tarihleri arasında dernek merkezlerinin bulunduğu Valiliğe (İl Dernekler Müdürlüğüne) müracaat etmeleri gerekmektedir.Projenin hazırlanırken, proje değerlendirme ve protokol süreçleri göz önünde bulundurularak proje başlangıç tarihinin Mayıs Dönemi için en erken  1 Temmuz, Eylül Dönemi için en erken  1 Kasım olarak belirlenmesi gerekmektedir.

Başvuru Rehberine uygun olarak hazırlanmamış projeler değerlendirmeye alınmaz. Projenizi hazırlamadan önce Başvuru Rehberini mutlaka okuyunuz. 

Başvuru Rehberi

Başvuru Formu

İşbirliği Yapılacak Kurum veya Kuruluş Formu

Site İçi Arama
 
 
 
 
Bağlantılar
 
 
 
Duyurular
 
Sürekli Eğitim Araştırma ve Danışma Derneği Olağan Genel Kurul İlanıdır Derneğimizin yönetim kurulunun 14 Ocak 2022 tarihli toplantısında aldığı karar gereğince ; Sürekli Eğitim Araştırma ve Danışma Derneği 2022 yılı Olağan Genel Kurulu`nun; Başkent Öğretmenevi- Yenimahalle / ANKARA adresinde 05 Şubat 2022 tarihinde saat: 10.00`da, yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde, 12 Şubat 2022 tarihinde toplanmasına karar verilmiştir. Bütün üyelerimize duyurulur
 
Erasmus+ Projesi hazırlamak isteyen kişi, kurum ve kuruluşlar, lütfen bizimle irtibata geçiniz
 
 
 
Ziyaretçi Defteri
 
Deftere Yazılanları Oku
Ziyaretçi Defterine Yaz
 
 
Site İstatistikleri
 
Toplam Ziyaretçi : 84217
Bugünkü Ziyaretçi : 16
Toplam Sayfa İzleme : 84298
 
 
Haber Grubumuz
 
 
 
2022 © SEADDER Sürekli Eğitim, Araştırma ve Danışma Derneği - Tüm hakları saklıdır.
Tel:   Faks:   E-Posta:seaddernegi@gmail.com