www.seaddernegi.org
SEADDER Sürekli Eğitim, Araştırma ve Danışma Derneği
2017 Erasmus+ Teklif çağrısı Yayınlandı
20 Ekim 2016 17:48

2017 Erasmus+ Teklif çağrısı ve program rehberi Avrupa Komisyonu tarafından yayınlandı.

Erasmus+ Programı kapsamında sunulabilecek 2 tür proje bulunmaktadır:

1.      Ülke Merkezli Projeler (Başvurular Türkiye Ulusal Ajansı’na yapılır)

2.      Merkezi Projeler (Başvurular Brüksel’de bulunan Avrupa Komisyonu’na bağlı Eğitim, İşitsel ve Görsel Kültür Yürütme Ajansı’na yapılır)

 

Erasmus+ KA1 ve KA2 projeleri 2017 yılı son başvuru tarihleri ve projeler hakkında genel bilgiler aşağıdadır.

1.      Ülke Merkezli Projeler

1.      KA1 Bireylerin Öğrenme Hareketliliği

1.      Okul Eğitimi

2.      Mesleki Eğitim

3.      Yükseköğretim

4.      Yetişkin Eğitimi

5.      Gençlik Değişimleri

6.      Avrupa Gönüllü Hizmeti

7.      Gençlik Çalışanlarının Hareketliliği

2.      KA2 Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği

0.      Stratejik Ortaklıklar

1.      Okul Eğitimi

2.      Mesleki Eğitim

3.      Yükseköğretim

4.      Yetişkin Eğitimi

5.      Gençlik

3.      KA3 Politika Reformlarına Destek

0.      Yapılandırılmış Diyalog: Gençler ve Gençlik Alanında Karar Alıcılar Arasında Toplantılar

 

2.      Merkezi Projeler

0.      KA1 Bireylerin Öğrenme Hareketliliği

0.      Büyük Ölçekli Avrupa Gönüllü Hizmeti Organizasyonları (TREN)

1.      Erasmus Mundus Ortak Yüksek Lisans Derecesi (TR,EN)

2.      Yüksek Lisans Öğrencileri için Kredi Garantisi (TR, EN)

1.      KA2 Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişim için İşbirliği

0.      Bilgi Ortaklıkları (TREN)

1.      Sektörel Beceri Ortaklıkları (Ayrı bir teklif çağrısı yayınlanacaktır, TREN)

2.      Gençlik Alanında Kapasite Geliştirme (TREN)

3.      Yükseköğretim Alanında Kapasite Geliştirme (TR, EN)

2.      KA3 Politika Reformlarına Destek
Ana Eylem 3 eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında politika reformunu destekleyen çok sayıda diğer eylemi kapsamaktadır. Bu eylemler Yürütme Ajansı tarafından yönetilen belirli teklif çağrıları aracılığıyla veya doğrudan Komisyon tarafından uygulanmaktadır. KA3 kapsamında uygulanan merkezi projeler aşağıdaki gibidir:

0.      Sivil Toplum İşbirliği (Gençlik ve Eğitim) (EN)

1.      Politika Yeniliği İçin Girişimler (EN)

3.      Jean Monnet (TREN)

4.      Spor Destekleri

0.      İşbirliği Ortaklıkları (TREN)

1.      Kâr Amacı Gütmeyen Avrupa Spor Etkinlikleri (TREN)

2014 - 2020 Yıllarını kapsayan Erasmus+ programında hem Ülke Merkezli hem Merkezi Projeler bulunmaktadır.

2014-2020 Erasmus+ Döneminde MERKEZİ PROJELER için ayrılan pay, önceki program dönemlerine göre daha fazladır. Bu sebeple, proje yapmak isteyen kurum/kuruluşlarımızın, Ülke Merkezli Projelerle birlikte Merkezi Projeler alanına da odaklanmaları önemle tavsiye edilmektedir.

Aşağıda yer alan tabloda 2017 yılında hibe çağrısına çıkılan tüm Ülke Merkezli ve Merkezi faaliyetlerin son başvuru tarihlerini, tarih sırasına göre bulabilirsiniz:

Proje Türü

Başvurulacak Yer

Son Başvuru Tarihi

Bilgi İçin

KA1 - BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ

Gençlik Alanında Bireylerin Öğrenme Hareketliliği

·       Gençlik Değişimleri

·       Stratejik Avrupa Gönüllü Hizmeti Projeleri

·       Gençlik Çalışanlarının Hareketliliği

TÜRKİYE ULUSAL AJANSI

2 Şubat 2017

www.ua.gov.tr

 

26 Nisan 2017

www.ua.gov.tr

 

4 Ekim 2017

www.ua.gov.tr

 

Eğitim-Öğretim Alanında Bireylerin Öğrenme Hareketliliği

·       Okul Eğitimi

·       Mesleki Eğitim

·       Yükseköğretim

·       Yetişkin Eğitimi

TÜRKİYE ULUSAL AJANSI

2 Şubat 2017

www.ua.gov.tr

 

2 Şubat 2017

www.ua.gov.tr

 

2 Şubat 2017

www.ua.gov.tr

 

2 Şubat 2017

www.ua.gov.tr

 

·       Erasmus Mundus Ortak Master Dereceleri

EĞİTİM, İŞİTSEL VE GÖRSEL KÜLTÜR YÜRÜTME AJANSI

16 Şubat 2017

Yürütme Ajansı

 

·       Büyük Ölçekli AGH Etkinlikleri

EĞİTİM, İŞİTSEL VE GÖRSEL KÜLTÜR YÜRÜTME AJANSI

5 Nisan 2017

Yürütme Ajansı

 

KA2 - STRATEJİK ORTAKLIKLAR (YENİLİK VE İYİ UYGULAMALARIN DEĞİŞİMİ İÇİN İŞBİRLİĞİ)

Gençlik Alanında Stratejik Ortaklıklar

TÜRKİYE ULUSAL AJANSI

2 Şubat 2017

www.ua.gov.tr

 

26 Nisan 2017

www.ua.gov.tr

 

4 Ekim 2017

www.ua.gov.tr

 

Eğitim-Öğretim Alanında Stratejik Ortaklıklar

·       Okul Eğitimi

·       Mesleki Eğitim

·       Yükseköğretim

·       Yetişkin Eğitimi

TÜRKİYE ULUSAL AJANSI

29 Mart 2017

www.ua.gov.tr

 

29 Mart 2017

www.ua.gov.tr

 

29 Mart 2017

www.ua.gov.tr

 

29 Mart 2017

www.ua.gov.tr

 

Bilgi Ortaklıkları

EĞİTİM, İŞİTSEL VE GÖRSEL KÜLTÜR YÜRÜTME AJANSI

28 Şubat 2017

Yürütme Ajansı

 

Sektörel Beceri Ortaklıkları

EĞİTİM, İŞİTSEL VE GÖRSEL KÜLTÜR YÜRÜTME AJANSI

Ayrı bir teklif çağrısı yayınlanacaktır. 

Yürütme Ajansı

 

Yükseköğretim Alanında Kapasite Geliştirme

EĞİTİM, İŞİTSEL VE GÖRSEL KÜLTÜR YÜRÜTME AJANSI

9 Şubat 2017

Yürütme Ajansı

 

Gençlik Alanında Kapasite Geliştirme

EĞİTİM, İŞİTSEL VE GÖRSEL KÜLTÜR YÜRÜTME AJANSI

8 Mart 2017

Yürütme Ajansı

 

KA3 - POLİTİKA REFORMLARI İÇİN DESTEK

Yapılandırılmış Diyalog (Gençler ve Gençlik Alanında Karar Alıcıların Toplantıları)

TÜRKİYE ULUSAL AJANSI

2 Şubat 2017

www.ua.gov.tr

 

26 Nisan 2017

www.ua.gov.tr

 

4 Ekim 2017

www.ua.gov.tr

 

·       Sivil Toplum İşbirliği(Gençlik)

EĞİTİM, İŞİTSEL VE GÖRSEL KÜLTÜR YÜRÜTME AJANSI

29 Kasım 2016

Yürütme Ajansı

 

·        Sivil Toplum İşbirliği(Eğitim)

Teklif çağrısı yayınlanmadı 

Yürütme Ajansı

·       Politika Yeniliği İçin Girişimler

Teklif çağrısı yayınlanmadı

Yürütme Ajansı

 

ÖZEL EYLEMLER

Jean Monnet (Özel Eylem)

EĞİTİM, İŞİTSEL VE GÖRSEL KÜLTÜR YÜRÜTME AJANSI

23 Şubat 2017

Yürütme Ajansı

 

Spor Destekleri (Özel Eylem)

·       Spor Alanında İşbirliği Ortaklıkları (Sadece 2017 Avrupa Spor Haftası ile İlgili)

·       Kar Amacı Gütmeyen Spor Etkinlikleri (Sadece 2017 Avrupa Spor Haftası ile İlgili)

EĞİTİM, İŞİTSEL VE GÖRSEL KÜLTÜR YÜRÜTME AJANSI

6 Nisan 2017

Yürütme Ajansı

 

6 Nisan 2017

Yürütme Ajansı

 

·       Spor Alanında İşbirliği Ortaklıkları

·       Kar Amacı Gütmeyen Spor Etkinlikleri

EĞİTİM, İŞİTSEL VE GÖRSEL KÜLTÜR YÜRÜTME AJANSI

6 Nisan 2017

Yürütme Ajansı

 

6 Nisan 2017

Yürütme Ajansı

 

·       Küçük İşbirliği Ortaklıkları

EĞİTİM, İŞİTSEL VE GÖRSEL KÜLTÜR YÜRÜTME AJANSI

6 Nisan 2017 

Yürütme Ajansı

 
     


Erasmus+ 2017 Yılına Ait Teklif Çağrısı
Erasmus+ 2017 Program Rehberi

Bu haber 3078 kez okunmuştur.
Diğer Haberlerden
» Readjusting To Life projesi ilk bülteni
» Science Cafe For Adults projesi ilk bülteni
» Erasmus Plus KA104 projesi eğitimleri Brüksel`de tamamlandı.
» Science Cafe For Adults Projesi 2. TPM yapıldı
» Readjusting To Life Projesi ilk toplantısı
» Ready Women Projesi Son Toplantısı yapıldı
» Science Cafe ilk etkinliği yapıldı
» Science Cafe Değerlendirme Toplantısı
» Yeni KA2 projelerinin web siteleri
» Ready Women Projesi Online Toplantısı
» Online Eğitimlerimiz devam ediyor
» 2021 Yılı Erasmus+ Teklif Çağrısı ve Program Rehberi Yayınlanmıştır.
» SEADDER AKADEMİ Dijital Eğitime Hazır
» ReadyWomen Projesinin 4. TPM`si Online Yapıldı
» Bilim Kafe`ler geliyor
» SEADDER AKADEMİ Eğitimleri Devam Ediyor
» Readjusting to life
» SEADDER AKADEMİ PROJE EĞİTİMİ
» READY WOMEN Projesi 3. toplantısı
» SEADDER AKADEMİ`de yeni dönem başlıyor
 
Site İçi Arama
 
 
 
 
Bağlantılar
 
 
 
Duyurular
 
Sürekli Eğitim Araştırma ve Danışma Derneği Olağan Genel Kurul İlanıdır Derneğimizin yönetim kurulunun 14 Ocak 2022 tarihli toplantısında aldığı karar gereğince ; Sürekli Eğitim Araştırma ve Danışma Derneği 2022 yılı Olağan Genel Kurulu`nun; Başkent Öğretmenevi- Yenimahalle / ANKARA adresinde 05 Şubat 2022 tarihinde saat: 10.00`da, yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde, 12 Şubat 2022 tarihinde toplanmasına karar verilmiştir. Bütün üyelerimize duyurulur
 
Erasmus+ Projesi hazırlamak isteyen kişi, kurum ve kuruluşlar, lütfen bizimle irtibata geçiniz
 
 
 
Ziyaretçi Defteri
 
Deftere Yazılanları Oku
Ziyaretçi Defterine Yaz
 
 
Site İstatistikleri
 
Toplam Ziyaretçi : 77664
Bugünkü Ziyaretçi : 6
Toplam Sayfa İzleme : 77716
 
 
Haber Grubumuz
 
 
 
2022 © SEADDER Sürekli Eğitim, Araştırma ve Danışma Derneği - Tüm hakları saklıdır.
Tel:   Faks:   E-Posta:seaddernegi@gmail.com